Strategisk planlægger til Sund & Bælt

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Strategisk planlægger til Sund & Bælt

Virksomhed: Sund & Bælt

Vi søger en erfaren planlægger til en nyoprettet stilling i et nyt planlægningsteam i Korsør.

Som planlægger bliver du ansvarlig for at styrke planlægningen af de spærringer, der er nødvendige for at få gennemført projekter og drifts- og vedligeholdsaktiviteter. Du får en nøglerolle i at sikre, at vi optimerer udnyttelsen af adgangen til vores anlæg med mindst mulig påvirkning af trafikken. Som planlægger vil du stå i spidsen for en ressourceoptimeret planlægning, der muliggør gennemførsel af de kommende års projekter og driftsaktiviteter.

Rammerne for jobbet

Sund & Bælt har på det seneste taget afsæt til et teknologispring, der skal sikre en mere effektiv og innovativ tilgang til vedligeholdelse af vores fysiske anlæg, herunder optimal planlægning. Det kræver medarbejdere med de rette kompetencer inden for nytænkning og planlægning. Vi har mange projekter og øgede drift- og vedligeholdsaktiviteter, som følge af at vores anlæg bliver ældre. Det sker samtidig med at tidsvinduerne, hvor vi kan gennemføre de planlagte aktiviteter, udfordres af øget trafik.

Planlægningsteamet skal være omdrejningspunkt for koordinering af alle vej- og jernbanespærringer på vores fysiske anlæg. Vi ønsker, at planlægning skal tage udgangspunkt i en prioriteret årsplan samt ressourceoptimerede kampagner med flest mulige aktiviteter i de tildelte spærringer. Du vil få ansvaret for at indfri ambitionen om en mere strategisk tilgang til spærringer, og du vil skulle bidrage til at sikre de overordnede rammer, principper og værktøjer, der er nødvendige for at understøtte en god planlægningsenhed.

Du vil være en central drivkraft i at skabe en effektiv og ensartet planlægningskultur internt på tværs af funktioner og eksternt mellem vores primære entreprenører.

Dit primære fokus er på vejspærringer på og omkring storebæltsforbindelsen samt på vores vejanlæg på den danske side af øresundsforbindelsen.

Dine hovedopgaver vil være:

  • Koordinerende ansvar for planlægning af alle opgaver der kræver spærring, herunder afholdelse af planlægningsmøder med relevante driftsledere og entreprenører
  • Udarbejdelse af en samlet oversigt for kommende års opgaver på vej og bro
  • Sikre ressourceoptimeret planlægning/pakning (minimering af logistikanvendelse)
  • Ansvarlig for aftaler og samarbejde med myndigheder i forhold til vejspærring, herunder sikre alle nødvendige godkendelser
  • Sikre opfølgning, herunder statistik og analyse på planafvikling, og deltage i problemløsning af fx uheld eller hændelser
  • Ansvarlig for systematisk erfaringsopsamling på planafvikling med fokus på løbende optimering
  • Bidrage til udvikling af værktøjer og metoder i den samlede planlægningsfunktion
  • Sikre at det ifm. spærringer afdækkes, hvor der er krav om plan for sikkerhed og sundhed

Du bliver en del af et team, der er ansvarlig for at udvikle og supportere Asset Management-processer på tværs i organisationen. Du får mulighed for at sætte et tydeligt præg på udviklingen i vores tekniske afdeling og medvirke til at skabe optimale rammer for dine kollegaer. På sigt vil du også få mulighed for at få ansvar for fx Portfolio og Ressource Management.

Om dig

Du har solid erfaring med planlægning af aktiviteter eller operationer, der har forskellige og komplekse variabler, og som skal udføres i begrænsede tidsmæssige vinduer eller med knappe ressourcer. Du har en videregående uddannelse på minimum bachelor-niveau, der vil gøre dig i stand til at udvikle rollen, bidrage med nytænkning og agere som forandringsagent. Det vil endvidere være et plus, hvis du har erfaring fra en driftsorganisation og har kendskab til gennemførsel af vejspærringer.

Din allervigtigste kompetence er din værktøjskasse, der gør dig i stand til at skabe overblik over nødvendige spærringer på både strategisk og operationelt niveau. Du er hurtig til at få skabt overblik over formelle arbejdsgange og -processer, og du er i stand til at omsætte din nye viden til effektive processer og værktøjer, som du i samarbejde med driftsfunktionerne implementerer.  Du motiveres af at arbejde struktureret med planlægning i en ny stilling i et nyt team, hvor du tager ansvar for dine opgaver og for udvikling af teamet.

Du bliver en del af en større forandringsproces, hvor dynamik, vedholdenhed og tydelig kommunikation er vigtige egenskaber. Du har de bedste forudsætninger for succes, hvis du er positiv, samarbejdsorienteret og motiveres af mange relationer og arbejdsopgaver.

Sund & Bælt tilbyder

En særdeles spændende og udviklende stilling i en markant virksomhed, hvor der er stærkt fokus på netop dit arbejdsfelt, og hvor din faglighed og kompetencer bliver udfordret og løbende udviklet. Der tilbydes en konkurrencedygtig løn.

Arbejdsstedet vil være i Korsør, men du må påregne at være i København ca. 1 gang om ugen.

Shortlist Rekruttering til Sund&Bælt logo

Om Sund & Bælt

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.