Team lead til operationel revision – Danmarks Nationalbank Intern revision

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Team lead til operationel revision – Danmarks Nationalbank Intern revision

Virksomhed: Danmarks Nationalbank

Vi søger erfaren revisor til operationel revision hos Danmarks Nationalbank.

Har du lyst til at gøre en forskel i en organisation, hvor din indsats bliver bemærket? Og vil du spille en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Nationalbankens virke og samtidig være en værdifuld sparringspartner for dine kolleger?

Jobbet

Intern revision er en afdeling med 8 medarbejdere, der søger en ny kollega til at sikre gennemførsel af de planlagte operationelle revisionsopgaver. Vi har en ambition om at udvide omfanget af de operationelle revisioner og vil derfor styrke teamet med en erfaren revisor inden for dette felt til at være lead for arbejdet

Intern revision er ansvarlig for gennemførelse af revisioner i Nationalbanken, herunder revision af årsregnskab og kontakten til ekstern revision. Endvidere er vi ansvarlige for revision af forvaltning og regnskabsaflæggelse for statsgælden og kontakten til Rigsrevisionen. Et væsentligt element heri er revision af Nationalbankens it-anvendelse samt udvalgte operationelle processer. Da it har væsentlig betydning i Nationalbanken, er det en fordel, hvis du har erfaring med dette område, ligesom du skal have så meget indsigt i regnskab og regnskabsprocesser, at du kan være sparringspartner til finansiel revision og give input til disse revisioner til afdækning af operationelle risici. Du vil få mulighed for at arbejde med forskellige faglige områder og typer af opgaver. Eksempler på det kunne være revision af:

  • Projekter og projektmodel
  • Processer til fremstilling af statistikker til brug for analyser
  • Compliance, herunder overholdelse af GDPR
  • Ledelsesrapportering
  • Processer til overvågning af betalingsinfrastrukturen i Danmark
  • Operationel risikostyring.

Vi tilbyder

Et job hvor du kan gøre en forskel og samtidig blive fagligt udfordret og udviklet, og du vil få brug for både dine personlige egenskaber og din faglige indsigt i dialogen med organisationen. Du vil indgå i et team af erfarne, åbne og teammindede kollegaer, hvor vi værdsætter både dine menneskelige og faglige kompetencer.

Vi bestræber os hele tiden på at dygtiggøre os og øge kvaliteten af vores arbejde, derfor bliver du en del af et team, hvor vi løbende giver hinanden feedback, så vi sammen kan videreudvikle vores kompetencer

Din profil

Du har en teoretisk baggrund som cand.merc.aud. og/eller HD-R med flere års praktisk erfaring fra en intern eller ekstern revisionsfunktion. I dit nuværende job har du selvstændigt ansvar for planlægning, udførelse og rapportering af operationelle revisioner, gerne som lead, og du har solid erfaring med dialog både med ledelsen og medarbejderne i de områder, du reviderer. Som person er du struktureret og procesorienteret med gode analytiske evner, god til at sætte dig ind i nye områder og forstår at forholde dig til risiko og væsentlighed. Du har en praktisk tilgang til opgaverne, og du overholder aftaler. Endelig har du gode kommunikationsevner i skrift og tale og kan lide at bruge dem til, at vi alle gør tingene lidt bedre hver dag. Du er en holdspiller både i det nære og for Nationalbanken som helhed.

Shortlist rekruttering Danmarks Nationalbank

Om Danmarks Nationalbank

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. Nationalbankens tre overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system.

Nationalbanken definerer finansiel stabilitet som en tilstand, hvor det finansielle system som helhed er så robust, at eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer det finansielle system i at fungere som effektive formidlere af kapital og finansielle tjenesteydelser.

Nationalbanken overvåger og vurderer den finansielle stabilitet i Danmark med analyser af den finansielle sektor og systemiske risici. Formålet med analyserne er at vurdere, om det finansielle system som helhed er robust, og om systemiske risici er under opbygning.

Læs mere om karriere og rekrutteringsforløb hos Nationalbanken
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.