Udbudskonsulent

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Udbudskonsulent

Virksomhed: Allerød Kommune
Vil du være med til at sikre fortsat ambitiøs udvikling af indkøbsområdet sammen med en engageret gruppe af konsulenter? Og har du praktisk erfaring med offentlige udbudsprocesser, så er du måske den udbudskonsulent, som vi søger til vores team.  

I Allerød Kommune er Udbud & Indkøb et højt prioriteret område i rivende udvikling. Vi er en vellidt og respekteret enhed, som bliver taget med på råd i alle hjørner af organisationen. Vi gennemfører og rådgiver om udbudsprocesser, yder juridisk- og indkøbsfaglig sparring og bistår organisationen ved kontraktuelle tvister. Vi har aktiviteter knyttet til både udbud, kontraktstyring, analyser og E-handel, og vi søger fortsat at optimere kommunens kontraktportefølje.

Allerød Kommune har i januar 2023 vedtaget en ny Indkøbsstrategi, som sætter den strategiske retning for kommunes håndtering af udbud, indkøb og kontraktstyring. Strategien har som overordnet ambition, at vores indkøb skal være bæredygtige – både i økonomisk, miljømæssig og social forstand – for derved at skabe værdi for hele kommunen.

Foruden en lang række EU-udbud, tilbudsindhentninger og SKI-aftaler, har vi mange spændende projekter på vores årshjul for 2023/24, herunder implementering af Indkøbsstrategien, et øget fokus på bæredygtige indkøb og en formalisering af kommunens kontraktkvalificeringsproces, som understøtter optimering og kvalificering af alle kontrakter, der indgås i kommunen.

Som team løfter vi i flok og søger lige dele at hjælpe hinanden og understøtte hinandens kompetencer. Vi er hver især ansvarlige for vores egen opgaveportefølje, men vi hjælper også hinanden, når der til tider er behov for det. Vi søger kontinuerligt at dygtiggøre os inden for vores respektive fagligheder, og vi prioriterer at deltage i både faglige og sociale netværk, internt såvel som eksternt. Vi har en uformel omgangstone, og vi giver plads til forskellighed.

Hvis du bliver en del af Udbud & Indkøb i Allerød Kommune, vil dine opgaver blandt andet kunne bestå af at:

 • Gennemføre EU-udbud for Allerød Kommune
 • Deltage som tovholder/projektdeltager når vi gennemfører udbud i samarbejde med andre kommuner
 • Koordinere høring/tilslutning til SKI-aftaler med de relevante afdelinger i kommunen
 • Gennemføre/understøtte miniudbud og dynamiske indkøb på SKI-aftaler
 • Gennemføre tilbudsindhentninger
 • Implementere de indgåede aftaler
 • Yde rådgivning og sparring til alle dele af organisationen

Om dig

 • Du har praktisk erfaring med offentlige udbudsprocesser.
 • Du er tillidsvækkende, er god til at opbygge relationer, og du evner at samarbejde engageret med mange forskellige mennesker på tværs af fagligheder.
 • Du er initiativrig, har gennemslagskraft, er selvstændig og har stærke kommunikationsevner.
 • Du er kvalitetsbevidst, og du er en dygtig og proaktiv sparringspartner i forhold til for eksempel fagchefer og dine kolleger.
 • Du trives med at tage ansvar og kan lide udfordringer.

Om os

Allerød Kommune er en arbejdsplads som har fokus på stærke faglige og sociale fællesskaber. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. 
Som udbudskonsulent vil du blive en del af enheden Udbud & Indkøb. Vi er organisatorisk placeret i afdelingen Økonomi, hvor du får 22 gode kollegaer. Udbud & Indkøb er normeret til 5 fuldtidsstillinger og en studentermedhjælp.

Allerød Kommune indgår desuden i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN), som består af en række kommuner, der samarbejder om fællesudbud og vidensdeling. Du vil derfor få et stort netværk af dygtige og engagerede kollegaer i indkøbsfællesskabets øvrige kommuner.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn forhandles individuelt efter principperne i Ny løn. Der er mulighed for indplacering som specialkonsulent. Arbejdstiden er 37 timer/uge (inkl. frokost), vi har flekstid, gode muligheder for hjemmearbejde, og vi vægter ”work-life-balance” højt. Vi indhenter referencer og straffeoplysninger på alle kommende medarbejdere.

Om Allerød Kommune

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale