Udbudskonsulenter

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Udbudskonsulenter

Virksomhed: Frederikssund Kommune

I Frederikssund Kommune sætter vi et spritnyt hold på udbudsområdet. Vi søger netop nu 2 udbudskonsulenter: En nyuddannet og en mere erfaren udbudskonsulent. Kom og vær med!

Arbejdsopgaver

Begge udbudskonsulter vil komme til at arbejde med at:

  • gennemføre EU-udbud og tilbudsindhentninger
  • rådgive inden for indkøbs- og kontraktområdet
  • implementere og forankre indkøbsaftaler i kommunen
  • medvirke til contract management på indgåede kontrakter

Som udgangspunkt vil begge udbudskonsulenter skulle arbejde med udbud på det tekniske område, men senere skal konsulenterne også bistå de øvrige områder med at finde nye veje til konkurrenceudsættelser.

Profil

Den nyuddannede udbudskonsulent

Gennem din uddannelse har du fået godt kendskab til udbudsretten og til at udarbejde og anvende kontrakter.

Din basisviden er på plads, og du er sulten efter at dygtiggøre dig inden for kommunale udbud og gennemførelse af større EU-udbud.

Vi leder efter dig, som har den rette kombination af forretningsmæssig og juridisk forståelse, så du kan varetage kommunens interesser bredt på indkøbsområdet.

Vi tilbyder en stilling, hvor du vil blive klædt på til at varetage udbudsopgaven fra A til Z, og du vil også få erfaring med at lede projekter, i samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Den erfarne udbudskonsulent

Du har bred erfaring som udbudskonsulent i det offentlige og har været ansvarlig for gennemførslen af større EU-udbud.

Vi leder efter dig, som har erfaring som projektleder, og ikke kun formår at planlægge din egen arbejdsdag, men også kan medvirke til rettidige leverancer fra dine kolleger.

Du har et solidt kendskab til udbudsretten samt til udarbejdelse og anvendelse af kontrakter.

For begge profiler

Vores 2 nye kolleger er systematiske, vedholdende og kan levere til tiden. Begge udbudskonsulenter arbejder rutineret og ubesværet med regneark og analyser, og kommunikerer klart og tydeligt i skrift og tale.

Vi lægger vægt på, at begge udbudskonsulenter er udadvendte, hjælpsomme og initiativrige som personer. Dertil kommer en betydelig gennemslagskraft og et godt overblik.

Om os

Vores afdeling Udbud og Kontrakt består af fire dedikerede medarbejdere. Vi elsker at planlægge og optimere, og vi har fokus på høj kvalitet og er på forkant med de forventninger og krav, der stilles til en professionel indkøbsfunktion.

Hos os er der en uhøjtidelig omgangstone og plads til grin og udfoldelse.

 Vi er en del af et indkøbsfællesskab og har det tæt samarbejde med en række andre kommuner i Region Hovedstaden.

Frederikssund Kommune vælger Shortlist som rekrutteringsbureau

Om Frederikssund Kommune

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale