Projektleder

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Projektleder

Virksomhed: Femern A/S

Drømmer du om at præge og indgå i et af de nok mest spændende og største projekter i Danmark og Tyskland? Så læs videre her. 

Som en del af arbejdet med den kommende Femernforbindelse mellem Danmark og Tyskland er vi i Sund & Bælt nu i fuld gang med at opgradere de danske landanlæg – kaldet ”Femern Landanlæg”, der fører trafikken frem til Femern Bælt.   

Sund & Bælts projektledelsesteam ”A/S Femern Landanlæg” er netop nu midt i en intens fase, hvor anlæggene færdiggøres og løbende overdrages til drift og vedligehold. Samtidig sker der en intensivering af indsatsen med opbygning og forberedelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejdet. Hertil kommer, at der skal fortages et Mageskifte mellem Banedanmark og A/S Femern Landanlæg. 

Arbejdsområder

Du vil blive krumtappen i arbejdet med at sikre et velfunderet mageskifte og idriftsættelse af færdiggjorte anlæg. Du er garant for en struktureret tilgang til opgaverne, som løses i et tæt og smidigt samspil med Banedanmark og dine kollegaer fra Sund og Bælt. Du sikrer en datadrevet forankring af anlægsdata, som danner fundamentet for den fremtidige drift og vedligeholdelse.  

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:  

 • Gennemgang af anlæggene både fysisk og igennem de relevante tekniske dokumenter. 
 • Projektledelse af Mageskifte og Commissioning i tæt samarbejde med Banedanmark og andre eksterne parter. 
 • Kvalitetssikring af anlægsdokumentation, herunder form og format.  
 • Digitalisere dataindhentning, herunder at rense og analysere relevante data samt sikre kompatibilitet med interne systemer.  
 • Deltage i Sund og Bælts arbejde med at definere fremtidens drift og vedligeholdelse på baggrund af datadrevet indhold.  
 • Udarbejdelse af rapportering til ledelse, bestyrelse og Transportministeriet  
 • Kontrol af månedlige fakturaer, økonomiske afstemninger mv.  
 • Optimering af projektstyringsprocedurer og interne rutiner. 
 • Udarbejdelse af inputdata, grafik og tabeller til projektanalyser og -præsentationer. 

Din baggrund

Der kan være mange indgangsvinkler til stillingen. Vi forestiller os, at du er uddannet som fx konstruktør, maskinmester, ingeniør, arkitekt eller andet, gerne med kompetencer inden for commissioning, digitalisering og evt. TCO/LCC-beregninger og gerne fra virksomheder, som er vant til at agere i en politisk styret verden. Du har måske erfaring inden for anlægs-, jernbane- eller vejprojekter, herunder overgang til drift og vedligeholdelse. Vi er åbne for andre indgangsvinkler med fokus på overgangen fra projekt til drift.  

Den ideelle profil har følgende egenskaber: 

 • Erfaring med commissioning/idriftsættelse af anlæg 
 • Projekt- og økonomistyring gerne fra større anlægsprojekter  
 • God anlægsteknisk og/eller driftsøkonomisk indsigt 
 • God til relations- og netværksskabelse 
 • Gode kommunikative evner – mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk 
 • Rutineret bruger af MS Office-pakken, særligt Excel. 

Om dig 

Du er udpræget samarbejdsorienteret og selvmotiverende, struktureret og analytisk og har samtidig et godt øje for detaljer. Som person er du åben og udadvendt med gode samarbejdsevner og et godt humør. Med en stejl indlæringskurve og en tillidsvækkende ageren evner du på tværs af organisationer at skabe solide og konstruktive relationer.  

Vi tilbyder dig 

En unik, spændende og udfordrende stilling i en dynamisk virksomhed, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling – og hvor du vil få mulighed for at opbygge et stort netværk til centrale aktører på transportinfrastrukturområdet. 

Dit primære arbejdssted vil være på vores kontor i København, Vester Søgade 10, beliggende yderst centralt nær Vesterport Station.  

Mere om projektet

Der er primært tale om en opgradering af jernbanen fra Ringsted til Rødby, hvor vi skal være færdige inden åbningen af Femernforbindelsen i 2029. Femern Landanlægs budgetramme er 9,5 mia. kr. og således et af de rigtig store anlægsprojekter, der er i gang i Danmark i øjeblikket. Sund og Bælt har desuden ansvaret for andre større projekter, der skal sættes i drift i de kommende år 

Shortlist leverer 100+ rekrutteringer til Sund og Bælt koncernen

Om Femern A/S

Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale