Løsningsarkitekt

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Løsningsarkitekt

Virksomhed: KAB

Har du en baggrund som løsningsarkitekt med et snert af informationsarkitekt? Vil du være med til at understøtte mere bæredygtige ejendomme og boliger? Vil du være med til at sikre, at mange mennesker bliver ved med at bo godt og billigt – og helst endnu billigere og mere bæredygtigt?

I KAB leder vi efter en dygtig løsningsarkitekt som også har en god forståelse af de områder en informationsarkitekt excellerer i. Det gør vi fordi vi har igangsat et stort transformationsprogram for at skabe en platform, der skal rumme vores boligadministration og samtidigt understøtte, at vi kan arbejde effektivt og bæredygtigt med de ejendomme og boliger vi administrerer. Til gavn for klimaet, miljøet og beboerne.  

Vi søger derfor en stærk løsningsarkitekt med masser af gå-på-mod og dyb teknisk forståelse, der kan omsætte forretningens behov til den rette løsningsarkitektur og tænke dem ind i de rigtige datamodeller for på den måde at bidrage til at opbygge en robust og fremtidssikret løsning.

Dine opgaver bliver

 • at arbejde med løsningsspecificering, løsningsarkitektur og begrebsmodellering og vurdere muligheder i forhold til behov og rammer.
 • at definere og dokumentere de retningslinjer udviklerne skal følge, når det kommer til funktionelle krav, design og procesmodeller.
 • at omsætte forretningsmæssige og teknologiske krav til løsninger inden for boligadministration og sikre de overordnede strukturer og sammenhænge for den samlede it-løsning.
 • at være bindeled mellem udviklere og projektdeltageres forståelse af scope og vision
 • at deltage i PoC, afklaring og scoping af MVP-løsninger samt løsningsalternativer.
 • at bistå med at oversætte use-cases til arkitektur, løsninger og teknologi.
 • at verificere implementeringen – sikre, at det leverede system er i overensstemmelse med den aftalte arkitektur og opfylder kravene

Vi forestiller os, at du har:

 • Erfaring med specificering af løsningsarkitektur
 • Forståelse og analyse af brugernes behov, forretningsmæssige krav og nuværende processer
 • Stærke tekniske kompetencer og en god forståelse for it og forretning.
 • Viden om muligheder og begrænsninger i en Low Code Application Platform
 • Indgående kendskab til grænseflader og tekniske afhængigheder.
 • Erfaring med modellering og dokumentation af It-arkitektur.
 • En stærk analytisk sans og en proaktiv tilgang til løsningsidéer
 • En god evne til at samarbejde i et fagligt miljø med forretningsejere, forretningsspecialister og leverandører.

Som person

 • Trives du i spændingsfeltet mellem forretning og IT. Det er væsentligt at du kan indgå gnidningsfrit i mange forskellige samarbejdsrelationer uanset størrelsen og kompleksiteten af den aktuelle opgave.
 • Er du analytisk, undersøgende og velovervejet, og du har evnen og lysten til klart at formidle komplekse løsninger til folk på alle niveauer – lige fra udviklere til kunder.

Vi søger dig, som har erfaring fra en lignende stilling og søger faglig udvikling i et komplekst systemlandskab, hvor du gerne vil arbejde både i bredden og dybden med arkitektur. Vi søger dig, der gerne vil være med til at betræde ukendt territorie, hvor meget stadig skal afklares og mange væsentlige beslutninger stadig skal træffes.

Om KAB

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale